Regulamin

REZERWACJA ON-LINE

 

Właścicielem obiektu willa Stachoniówka 2 jest firma

F.U. JSG JANUSZ STACHOŃ-GRZESICZEK

z siedzibą w Zakopanem, kod pocztowy 34-500, ul. Chłabówka 28B

NIP: 736-157-43-93

REGON: 120269025

 

Składanie rezerwacji poprzez system rezerwacji sprowadza się do kilku kroków.
Podczas składania rezerwacji należy:

wybrać termin i obiekt do rezerwacji, podać dane osobowe osoby dokonującej rezerwacji, wybrać formę płatności przedpłaty i dokonać jej natychmiastowej wpłaty.*

*Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem tpay. Płatność kartami odbywa się za pośrednictwem PayPal.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z niedokończonej lub błędnie utworzonej rezerwacji. Rezerwację uważa się za dokonaną w chwili wpłacenia wymaganej przedpłaty.

POTWIERDZENIE REZERWACJI

W momencie kiedy Twoja rezerwacja zostanie zarejestrowane w naszym systemie, otrzymasz od nas, poprzez e-mail, potwierdzenie utworzenia rezerwacji wraz z instrukcją wpłaty wymaganej przedpłaty.

Jeżeli twoja rezerwacja zostanie opłacona otrzymasz od nas potwierdzenie w formie elektronicznego vouchera (przesłanego mailem) lub nr rezerwacji. Otrzymane potwierdzenie należy wydrukować (lub zapamiętać nr rezerwacji) i zabrać ze sobą w podróż.

ANULOWANIE REZERWACJI

W przypadku rezygnacji z usług wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Kwota zaliczki stanowi pokrycie kosztów wynajmującego z tytułu rezerwacji pokoju. Nie jest możliwe wykorzystanie zaliczki na pobyt w innym terminie, prosimy zatem dobrze zaplanować i przemyśleć swoją rezerwację.

Rezerwacja może zostać anulowana automatycznie w przypadku nie dokonania przedpłaty w terminie wskazanym podczas składania rezerwacji on-line (wyświetlonym na ekranie i przesłanym na podany w rezerwacji adres e-mail).

 

REGULAMIN POBYTU W WILLI STACHONIÓWKA 2

 

§ 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

§ 2. Przyjazd najpóźniej do godziny 22.00.

§ 3. W przypadku rezerwacji noclegów wraz z wyżywieniem, jeżeli nie ustalono inaczej, opłata naliczana jest od obiadokolacji w dniu przyjazdu kończąc śniadaniem w dniu wyjazdu.

§ 4. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej od godz. 22. 00 do godz. 06.00

§ 5. Każdorazowo prosimy aktualnego Najemcę o sprawdzenie stanu technicznego wynajmowanego pokoju oraz wszelkich urządzeń znajdujących się w najmowanym pomieszczeniu. Wszelkie odkryte wady tuż przed rozpoczęciem użytkowania pokoju należy natychmiast zgłaszać gospodarzowi. Ewentualne szkody niezgłoszone jako istniejące przed rozpoczęciem użytkowania pokoju a także te powstałe na skutek złego użytkowania będą przypisane aktualnemu Najemcy, który zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej w celu pokrycia ewentualnych szkód.

§ 6. Na terenie ośrodka prosimy o zachowanie zgodne z istniejącymi normami etycznymi oraz zasadami koleżeńskiego współżycia. Spożywanie alkoholu w ilościach nie powodujących zagrożenia życia, zdrowia, nie narażających na zniszczenie cudzego mienia oraz nie powodujących zbyt głośnego zachowania.

Palenie papierosów tylko w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach na zewnątrz budynków (np. na balkonach) ! Kategoryczny zakaz palenia w wewnątrz budynków !

§ 7. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa prosimy o nieużywanie w pokojach grzałek i grzejników elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju.

§ 8. Dla zapewnienia komfortu wszystkim naszym Wczasowiczom w naszych willach szczególnie nie zezwalamy na:

 •  zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody gospodarzy budynków,
 •  zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami willi) w pokojach bez zgody gospodarzy,
 •  zachowanie które zakłócałoby spokojny pobyt innych gości. W takim przypadku Właściciel oraz pracownicy mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę,
 •  zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
 •  chodzenie w butach narciarskich po klatce schodowej oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.

§ 9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.

§ 10. Każdego Gościa możemy poprosić o okazanie dokumentu tożsamości. Nieokazanie dokumentu tożsamości będzie skutkować odmową świadczenia usług. Nie przysługuje wówczas zwrot zaliczki. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych Gości naszych willi.

§ 11. Bardzo prosimy o zgłoszenie się do recepcji natychmiast po przyjeździe i wprowadzeniu się do wynajmowanego pokoju. Pozostałą należność za pobyt prosimy uregulować gotówką lub kartą w dniu przyjazdu.

§ 12. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z przyczyn niezawinionych przez nas, kwota za pozostałe niewykorzystane dni pobytu w ramach rezerwacji nie jest zwracana. Podobnie ma się sprawa z zamówionym, a niewykorzystanym posiłkiem.

§ 13. W okresie posezonowym tj. marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, obiadokolacje wydajemy tylko przy większej frekwencji. O szczegóły proszę pytać telefonicznie.

W związku z powyższym, pomimo zaznaczenia odpowiedniej opcji przy dokonywaniu rezerwacji on-line, nie gwarantujemy możliwości skorzystania z obiadokolacji. W przypadku braku możliwości skorzystania z obiadokolacji, wyliczona opłata zostanie odpowiednio pomniejszona o kwotę wynikającą z kosztu niewykorzystanych posiłków.

§ 14. Na miejscu pobierana jest dodatkowa opłata tzw. miejscowa w wysokości 2 zł. za osobę dziennie, odprowadzana do UM Zakopane.

§ 15. Nie akceptujemy pobytu z psami.

§ 16. Teren obiektów na zewnątrz i wewnątrz budynków (miejsca ogólnodostępne, korytarze i klatki schodowe) są –  w trosce o zapewnienie Państwu najwyższego standardu wypoczynku oraz bezpieczeństwa –  monitorowane całodobowo za pomocą systemu kamer z zapisem wizji.

Dziękujemy za akceptację niniejszego regulaminu i zapraszamy do rezerwacji!

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości
świadczonych usług lub w innym zakresie. Reklamacji może podlegać proces składania zamówienia, płatności, oferowanych usług.
2. Reklamacja może zostać złożona przez Gościa na przykład:
a) pisemnie na adres 34-500 Zakopane, ul. Chłabówka 28B
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
JSG@interia.pl
3. Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji: (a) informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady oraz
(b) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
przez nas reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na
skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

4.Właściciel Willi Stachoniówka 2 ustosunkuje
się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w
szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Gość w tym
celu podał adres e-mail. Właściciel willi Stachoniówka 2 udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od
dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 
 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest F.U. JSG JANUSZ STACHOŃ-GRZESICZEK ul. Chłabówka 28b Zakopane 34-500

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
   
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : jsg@interia.pl.
   
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
   
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
   
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

   

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
    
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;
Booking engine HOTRES.pl
Rezerwacja